Alles wat er de afgelopen jaren heeft afgespeeld rondom de brexit zie je hier in een tijdlijn. 

23 juni 2016: Het brexit referendum wordt gehouden in het Verenigd Koninkrijk. 51,89% van de kiezers stemt voor het uitstappen van de Europese Unie. 


24 juni 2016: Toenmalig premier David Cameron treedt af als premier en partijleider van de conservatieve partij. Hij wou namelijk bij de Europese Unie blijven. 


29 maart 2017: Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel aangegeven dat het land de Europese Unie wil gaan verlaten. De onderhandelingen, waar twee jaar voor staan, kunnen beginnen. 


8 juni 2017: Vervroegde Lagerhuisverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen is Theresa May van de conservatieve partij de nieuwe premier geworden en hoopt een sterker mandaat te krijgen voor de onderhandelingen met de EU. Echter verliest de conservatieve partij de meerderheid. 


19 juni 2017: De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beginnen met de eerste fase van de onderhandelingen. 


3 juli 2017: Het Verenigd Koninkrijk zegt het visserijverdrag van London uit 1964 op. Met dit verdrag mochten verschillende Europese landen vissen in de Britse wateren. De opzegtermijn van dit verdrag was twee jaar. 


8 december 2017: De twee partijen bereiken een voorlopig akkoord. Dit gaat vooral over financiële zaken en burgerrechten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.


15 december 2017: De andere Europese lidstaten keuren het akkoord van 8 december goed en daarmee is de eerste fase van de onderhandelingen afgerond. 

19 maart 2018: Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord over een overgangsfase tot 31 december 2020 bereikt, in deze tijd blijven de EU-regels nog gelden. 


13 november 2019: Voorlopig akkoord over de afspraken. Het VK blijft bijvoorbeeld na de uittreding lid van de douane-unie van de EU. Er zou echter wel een einde komen aan het vrije verkeer van personen. 

25 november 2018: De leiders van de overige EU-landen stemmen in met het voorlopige akkoord. 


15 januari 2019: Het Britse parlement vind het akkoord te slap en stemt tegen. Het was de grootste nederlaag sinds 1924. 

12 maart 2019: Het parlement wijst voor de tweede keer het voorlopige akkoord af. De nederlaag is minder dan in januari, maar de situatie in het land wordt er niet rustiger op. 


20 maart 2019: May heeft de Europese Unie om uitstel gevraagd. May wil de brexit datum verplaatsen naar 30 juni.

21 maart 2019: De Europese lidstaten geven het Verenigd Koninkrijk uitstel. Echter worden er wel eisen gesteld, er moet voor 29 maart alsnog een akkoord komen bij het Britse parlement. Anders krijgt het VK uitstel tot 12 april. 


29 maart 2019: Voor de derde keer keurt het Lagerhuis het akkoord af. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu vier opties en heeft tot 12 april om dit te beslissen. Opties: Akkoord alsnog goedkeuren, brexit intrekken, opnieuw uitstel vragen of EU verlaten zonder deal. 

10 april 2019: Het Verenigd Koninkrijk krijgt wederom uitstel, deze keer tot eind oktober. Echter moet het VK wel deelnemen aan de Europese parlementsverkiezingen op 23 mei. 


17 mei 2019: Volgens oppositieleider Corbyn zijn de onderhandelingen met May wederom mislukt en moet zij afstappen. May weigert dit.  

23 mei 2019: De Europese Parlementsverkiezingen. De conservatieve partij van May behaalt het slechtste resultaat ooit met maar 9,1% van de stemmen.  


24 mei 2019: Premier Theresa May stapt dan toch af als partijleider en premier. 

24 juli 2019: Boris Johnson wordt de premier van het Verenigd Koninkrijk


6 september 2019: Als het Britste parlement voor 19 oktober geen akkoord heeft met de EU, moeten ze volgens een nieuwe wet om uitstel vragen. 17 oktober 2019: Uiteindelijk zijn de EU en het VK het eens geworden over een akkoord. Het moest nog wel langs het parlement. Er was maar 5% van de tekst aangepast vergeleken met de versie van May. Een voorbeeld van wat anders was: het VK stapt compleet uit de douane-unie terwijl ze er eerst in zouden blijven. 


19 oktober 2019: Het parlement wil het eerst over de wetgeving gaan hebben voordat ze het akkoord ondertekenen. De regering vraagt om uitstel tot 31 januari 2020. 

22 oktober 2019: Het Parlement stemde ervoor om de brexit wetgeving te gaan behandelen. Echter namen ze hier meer tijd voor dan Johnson had voorgesteld. De datum van 31 oktober zouden ze dus nooit halen, het werd uitgesteld.


28 oktober 2019: de EU gaf het VK uitstel tot 31 januari 2020. 

29 oktober 2019: Het Lagerhuis stemt in om nieuwe verkiezingen uit te roepen. Deze verkiezingen worden gehouden op 12 december 2019. 


12 december 2019: Boris Johnson en de conservatieve partij winnen de verkiezingen overtuigend. En halen een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Er lijkt schot in de zaak te zitten. 

9 januari 2020: Het Britse Lagerhuis stemt dan eindelijk in met de brexit-wet die het vertrek uit de Europese Unie mogelijk maakt. Het Hogerhuis en het Europese Parlement moeten dan nog wel instemmen. Dit doen ze later in de maand. 


29 januari 2020: Het Britse Parlement is akkoord gegaan waardoor het Verenigd Koninkrijk op 31 januari om 00:00 uur uit de Europese Unie is gegaan. Er is echter nog wel een overgangsperiode tot 31 december 2020. 

13 december 2020: dit was de uiterste deadline om een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te tekenen. Echter slaagde ze er niet in om dit te doen. Het is nog maar de vraag wat er gaat gebeuren, komt er nog een handelsakkoord voor 1 januari of komt er een harde brexit?